TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL Tornar a la galeria principal del Testing de Villores  Classe Sauropsida -rèptils- (Testing de Villores)

 
Colubridae
  Natrix maura
  Rhinechis scalaris
Emydidae
  Trachemys scripta
Gekkonidae
  Tarentola mauritanica
Lacertidae
  Psammodromus algirus
  Timon lepidus
 
         
Colubridae >> Emydidae Gekkonidae Lacertidae
Natrix maura Rhinechis scalaris Trachemys scripta Tarentola mauritanica Psammodromus algirus
Natrix maura (serp d'aigua) [2] Rhinechis scalaris (serp ratllada; de escalera) [3] Trachemys scripta (tortuga de Florida) Tarentola mauritanica (dragonet) [2] Psammodromus algirus (sargantanyot) [2]
         
>>        
Timon lepidus        
Timon lepidus (fardatxo)        
         
        Total: 11 fotos

En blau: espècies noves per a la web de biodiversitat dels Ports / especies nuevas para la web de biodiversidad dels Ports

[n] és el número de fotos identificades de cada espècie / número de fotos identificadas de cada especie

PER A QUÈ SERVEIX AQUEST BOTÓ? ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE BOTÓN? és una eina per si només voleu pujar al nivell anterior / herramienta para subir niveles de uno en uno

TORNAR A L'ENTRADA PRINCIPAL és una eina per si voleu tornar a l'entrada principal / herramienta para volver a la entrada principal